Kampanya 1 Nisan 2020 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Regal Yetkili Satıcılarından alınan ve 7 Mayıs 2020 tarihine kadar montajı yapılan Regal markalı 43” ve üzeri Smart LED TV satın alımlarında geçerlidir. TV ürününün montajından sonra cep telefonuna gönderilen SMS’teki başvuru kodu ile 14 Mayıs 2020 tarihine kadar www.regal-tr.com üzerinden başvuru formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra, 1 Yıllık Blu TV Aboneliği için geçerli promosyon kodu başvuru sayfası ekranında gösterilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. (“Vestel”) tarafından 1 Yıllık BluTV Hediye Kampanyası kapsamında Regal’den 49’’ ve üzeri Smart LED TV ürünü satın alan tüketicilere, 1 yıllık BluTV üyeliğinde geçerli kampanya kodu gönderilmesine yönelik kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Kampanya kapsamında tarafınıza kampanya kodu gönderilebilmesi amacıyla Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Toplanan kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; kampanyadan yararlanabilmeniz, kampanya kodunun SMS ile tarafınıza gönderilebilmesi ve bu doğrultuda yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili iş birimlerimiz tarafından GSM operatörlerine, yetkili servis ve bayilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz yararlandığınız kampanya kapsamında internet sayfası ile yetkili servis ve bayilerimiz aracılığıyla, elektronik ve fiziki ortamlardan otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. başlıklarında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vestel’e daha önceden bildirdiğiniz ve Vestel’de kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Vestel’in on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Vestel, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Vestel Grup Şirketleri Aydınlatma Metni ve Politikasına https://www.regal-tr.com/kisiselverilerinislenmesi adresinden erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin; veri sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla ve ayrıca aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

- Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

- Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.

HEM TELEVİZYONDA HEM İÇERİKTE KALİTE DİYENLERE REGAL’DEN 1 YILLIK BLUTV HEDİYESİ!
43” ve üstü Regal Smart Led TV alan herkese, 1 yıllık BluTv aboneliği hediye!

Kampanya 1 Nisan 2020 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Regal Yetkili Satıcılarından alınan ve 7 Mayıs 2020 tarihine kadar montajı yapılan Regal markalı 43” ve üzeri Smart LED TV satın alımlarında geçerlidir. TV ürününün montajından sonra cep telefonuna gönderilen SMS’teki başvuru kodu ile 14 Mayıs 2020 tarihine kadar www.regal-tr.com üzerinden başvuru formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra, 1 Yıllık Blu TV Aboneliği için geçerli promosyon kodu başvuru sayfası ekranında gösterilecektir.1 Yıllık BluTV Abonelik kodu kullanımı için https://www.blutv.com.tr/kupon adresine web üzerinden giriş yapıldıktan sonra kampanya kodu alanına promosyon kodunun girilmesi gerekmektedir. Üyelik akışları tamamladıktan sonra, abonelik aktifleştirilecektir. Kampanya, başka kampanyalar ile birleştirilemez. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.’ ye aittir. Kampanyaya dahil ürünler için tıklayınız.


*Lütfen cadde/sokak adı, apartman adı, bina kapı no ve daire no bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek kayıt yapınız.

Kullanım koşullarını okudum kabul ediyorum.*
Aydınlatma Metni'ni okudum.*
Rıza Metni 'ni okudum, kabul ediyorum.